Öğretim Üyesi Alım İlanı

Başvuru Yapılamaz

Son Başvuru Tarihi: 14.05.2022

10 Açık Kontenjan

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden

 

02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://basvuru.asbu.edu.tr  adresi üzerinden yapılabilecek olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esaslarında belirtilen koşulları sağlamaları ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir. 

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

  1. Dilekçe (Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Dilekçe için tıklayınız.)

  2. ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları ile Yayın Değerlendirme Formu-Beyanname (Form https://pdb.asbu.edu.tr/tr/asbu-ogretim-uyeligine-atanma-ve-yukseltme-esaslari adresinde yer almakta olup, bilgisayar ortamında doldurularak imzalanması ve başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.) *

  3. Özgeçmiş ve yayın listesi

  4. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (Onaylı, yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)

  5. Yabancı dil belgesi**

  6. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

  7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

  8. Adli sicil kaydı

  9. Erkek adaylar için askerlik belgesi

  10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

Not: Başvurularda e-devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi’ne yapılacak başvurular ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esaslarında belirtilen şartlardan muaf tutulacaktır.

 

** Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları gereğince;

Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen eğitim dilindeki merkezi yabancı dil sınavından en az 85 (seksen beş) veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almak. 

% 30 yabancı dille veya % 100 Türkçe eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan en az 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından muadili bir puan almak.

 

 

 

Birimi

 

Unvanı

 

Sayı

 

Derece

 

Açıklama

Hukuk Fakültesi

 

 

 

 

Kamu Hukuku Bölümü

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

 

1

 

1

İnsan Hakları, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da İnsan Hakları ve Azınlık Hakları konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Kamu Hukuku Bölümü

İdare Hukuku Anabilim Dalı

 

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İdare Hukuku ve İdare Hukuku Boyutuyla Bilişim Hukuku, Regülasyon Hukuku konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Asya-Pasifik bölgesi uluslararası ilişkileri ve Avustralya dış politikası üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Envanter Kontrol, Ekonomik Parti Büyüklüğü ve Fiyatlama Kararları konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Enerji Güvenliği ve Enerji Politikaları konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

 

 

 

 

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Hadis Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Hadis-Ahlak ve Hadis-Tarih İlişkileri konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Kuran Tarihi ve Nüzul Kronolojisi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

 

 

 

 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 

Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Doktora/Sanatta Yeterlik mezunu ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım ve Göstergebilim üzerine teorik ve uygulamalı konularda akademik çalışmalar yapmış olmak.

İslami Araştırmalar Enstitüsü

 

 

 

 

İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İslam Devletler Özel Hukuku, Helal Gıda, Fıkhi Açıdan Sosyal Koruma konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı 

 

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda doktora yapmış, İslam İktisadında Bankacılık ve Para Sistemi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Başvuru Şartları
İnsan Hakları, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da İnsan Hakları ve Azınlık Hakları konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Dilekçe
Atama Yükseltme Formu
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
Yayınlar
Lisans Sorgula
Lisans Mezuniyet Belgesi
Yüksek Lisans Sorgula
Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi
Doktora Sorgula
Doktora Başarı Belgesi
Doçentlik Belgesi
Yabancı Dil Sorgula
Yabancı Dil Belgesi
Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
Askerlik durum belgesi
Hizmet Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
İdare Hukuku ve İdare Hukuku Boyutuyla Bilişim Hukuku, Regülasyon Hukuku konularında akademik çalışmalar yapmış olmak
Dilekçe
Atama Yükseltme Formu
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
Yayınlar
Lisans Sorgula
Lisans Mezuniyet Belgesi
Yüksek Lisans Sorgula
Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi
Doktora Sorgula
Doktora Başarı Belgesi
Doçentlik Belgesi
Yabancı Dil Sorgula
Yabancı Dil Belgesi
Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
Askerlik durum belgesi
Hizmet Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
Asya-Pasifik bölgesi uluslararası ilişkileri ve Avustralya dış politikası üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
Dilekçe
Atama Yükseltme Formu
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
Yayınlar
Lisans Sorgula
Lisans Mezuniyet Belgesi
Yüksek Lisans Sorgula
Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi
Doktora Sorgula
Doktora Başarı Belgesi
Doçentlik Belgesi
Yabancı Dil Sorgula
Yabancı Dil Belgesi
Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
Askerlik durum belgesi
Hizmet Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
Envanter Kontrol, Ekonomik Parti Büyüklüğü ve Fiyatlama Kararları konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Dilekçe
Atama Yükseltme Formu
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
Yayınlar
Lisans Sorgula
Lisans Mezuniyet Belgesi
Yüksek Lisans Sorgula
Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi
Doktora Sorgula
Doktora Başarı Belgesi
Doçentlik Belgesi
Yabancı Dil Sorgula
Yabancı Dil Belgesi
Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
Askerlik durum belgesi
Hizmet Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
Enerji Güvenliği ve Enerji Politikaları konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Dilekçe
Atama Yükseltme Formu
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
Yayınlar
Lisans Sorgula
Lisans Mezuniyet Belgesi
Yüksek Lisans Sorgula
Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi
Doktora Sorgula
Doktora Başarı Belgesi
Doçentlik Belgesi
Yabancı Dil Sorgula
Yabancı Dil Belgesi
Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
Askerlik durum belgesi
Hizmet Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
Hadis-Ahlak ve Hadis-Tarih İlişkileri konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Dilekçe
Atama Yükseltme Formu
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
Yayınlar
Lisans Sorgula
Lisans Mezuniyet Belgesi
Yüksek Lisans Sorgula
Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi
Doktora Sorgula
Doktora Başarı Belgesi
Doçentlik Belgesi
Yabancı Dil Sorgula
Yabancı Dil Belgesi
Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
Askerlik durum belgesi
Hizmet Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
Kuran Tarihi ve Nüzul Kronolojisi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Dilekçe
Atama Yükseltme Formu
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
Yayınlar
Lisans Sorgula
Lisans Mezuniyet Belgesi
Yüksek Lisans Sorgula
Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi
Doktora Sorgula
Doktora Başarı Belgesi
Doçentlik Belgesi
Yabancı Dil Sorgula
Yabancı Dil Belgesi
Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
Askerlik durum belgesi
Hizmet Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Doktora/Sanatta Yeterlik mezunu ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım ve Göstergebilim üzerine teorik ve uygulamalı konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Dilekçe
Atama Yükseltme Formu
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
Yayınlar
Lisans Sorgula
Lisans Mezuniyet Belgesi
Yüksek Lisans Sorgula
Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi
Doktora Sorgula
Doktora Başarı Belgesi
Doçentlik Belgesi
Yabancı Dil Sorgula
Yabancı Dil Belgesi
Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
Askerlik durum belgesi
Hizmet Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
İslam Devletler Özel Hukuku, Helal Gıda, Fıkhi Açıdan Sosyal Koruma konularımda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Dilekçe
Atama Yükseltme Formu
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
Yayınlar
Lisans Sorgula
Lisans Mezuniyet Belgesi
Yüksek Lisans Sorgula
Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi
Doktora Sorgula
Doktora Başarı Belgesi
Doçentlik Belgesi
Yabancı Dil Sorgula
Yabancı Dil Belgesi
Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
Askerlik durum belgesi
Hizmet Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
İlgili alanda doktora yapmış, İslam İktisadında Bankacılık ve Para Sistemi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Dilekçe
Atama Yükseltme Formu
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
Yayınlar
Lisans Sorgula
Lisans Mezuniyet Belgesi
Yüksek Lisans Sorgula
Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi
Doktora Sorgula
Doktora Başarı Belgesi
Doçentlik Belgesi
Yabancı Dil Sorgula
Yabancı Dil Belgesi
Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
Askerlik durum belgesi
Hizmet Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.